Legal

Termeni şi condiţii website GENERAL AUDIT şi declaraţia privind păstrarea confidenţialităţii utilizatorilor site-ului.

Termeni şi condiţii Website

Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului nostru sau a oricărei aplicaţii pe orice platformă (numite în continuare ˝website-ul˝) şi/sau prin efectuarea unei cereri de ofertă, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos (inclusiv declaraţia de confidenţialitate).
Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini sunt în proprietatea, operate şi furnizate de GENERAL AUDIT SRL  şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Definiţii

„GENERAL AUDIT ”, înseamnă GENERAL AUDIT SRL , (denumit în continuare „Prestator”) ce reprezintă o societate cu răspundere limitată înregistrată conform legislaţiei din România, cu sediu social în Bucureşti, Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl. H, sc. B, et.1, ap.4, sector 2, punct de lucru în București, str. George Călinescu nr. 13, et. 3, sector 1,  înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/7909/2002 , CUI 14832650.
„Client” – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o cerere de ofertă pe site.
„Cerere ofertă” – orice solicitare efectuată telefonic, prin completarea formularului online sau prin intermediul poștei electronice (email) prin care Clientul solicită achiziția de Servicii de pe Site.
„Platformă” – înseamnă website-ul www.generalaudit.ro pus la dispoziţie, deţinut, administrat, întreţinut şi/sau găzduit de GENERAL AUDIT SRL.
„Servicii” – înseamnă orice serviciu listat pe Site, care urmează a fi furnizat de către prestator, Clientului în urma unui contract încheiat între părți.

Cerere ofertă

Prin înregistrarea pe Site a unei cereri de ofertă, sau telefonic sau prin intermediul poștei electronice (e-mail), Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) a Prestatorului privind achiziția serviciilor de către Client.

Drepturile de Proprietate Intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală sunt proprietatea GENERAL AUDIT SRL
GENERAL AUDIT SRL  se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea GENERAL AUDIT SRL  sau a unor terţi care au autorizat GENERAL AUDIT SRL  să le utilizeze. Modelele şi lucrările prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi ale lucrărilor şi modelelor care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la GENERAL AUDIT SRL , este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Autorizaţia pentru drepturi de reproducere

Orice persoană poate reproduce porţiuni din materialele conţinute în aceste pagini, în condiţiile următoare:
– Materialul poate fi folosit doar în scopuri informative şi necomerciale
– Nu poate fi modificat
– Orice copie a unei porţiuni a materialului trebuie să includă următoarea menţiune privind dreptul de autor:
Copyright © GENERAL AUDIT SRL . Toate Drepturile Rezervate.

Comentariile Dumneavoastră

GENERAL AUDIT SRL  vă aşteaptă răspunsul şi apreciază ideile şi sugestiile dumneavoastră, dar nu poate răspunde individual la toate comentariile. GENERAL AUDIT SRL va avea dreptul să utilizeze sau să ia orice măsuri cu privire la informaţiile pe care le trimiteţi.

Corectitudinea informaţiilor din acest site

Aceste pagini web pot conţine inadvertenţe sau erori de scriere. Acestea vor fi corectate de GENERAL AUDIT SRL , la alegerea sa, pe măsură ce sunt descoperite. Informaţiile din aceste pagini web sunt actualizate periodic, dar pot rămâne sau apărea inexactităţi atunci când intervin modificări între actualizări. Internetul este întreţinut independent şi unele din informaţiile accesate prin aceste pagini web pot avea originea în afara GENERAL AUDIT SRL.
GENERAL AUDIT SRL  exclude orice obligaţie sau responsabilitate privind acest conţinut.

Cookie-uri

GENERAL AUDIT SRL vă respectă intimitatea, confidențialitatea și politica de Cookies. Pentru informaţii suplimentare accesați Politica de Cookies.

În măsura permisă de lege, acești termeni și condiții, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română, iar orice litigiu care rezultă din acești termeni și condiții generale va fi exclusiv supus instanțelor competente de la sediul GENERAL AUDIT SRL.
În cazul în care orice prevedere a acestor termeni şi condiţii este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, veţi rămâne sub obligativitatea tuturor celorlalte prevederi ale acestora. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuşi aplicate pe atât pe cât permite legislația în vigoare şi veţi fi cel puţin de acord să acceptaţi un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, conform conţinutului şi scopului acestor termeni şi condiţii.