Contabilitate

CE PRESUPUNE

Organizarea și ținerea contabilității

Întocmirea registrelor contabile necesare (registru-jurnal, registru-inventar, cartea mare)

Întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile prevăzute de lege

Întocmirea ordinelor de plată pentru obligațiile fiscale

Asistență în timpul controalelor fiscale

Salarizare

CE PRESUPUNE

Întocmirea statelor de plată a salariilor

Întocmirea și depunerea declarației fiscale privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112)

Înființarea, completarea și transmiterea Registrului general de evidență a salariaților (REVISAL)

Care sunt beneficiile dumneavoastră

Reducerea costurilor prin eliminarea cheltuielilor necesare pentru crearea unui loc de muncă: costurile salariale pentru o persoana angajată cu contract individual de muncă și costurile pentru asigurarea spațiului de lucru (mobilier, programe informatice de contabilitate/ legislație de specialitate, calculator, imprimantă, consumabile). Astfel banii economisiți cu ajutorul nostru vor putea fi utilizați mult mai eficient pentru alte priorități ale afacerii dumneavoastră

Calitatea serviciilor și disponibilitatea noastră permanentă conduc la eliminarea implicării dumneavoastră legată de gestionarea internă a contabilității sau de absența contabilului angajat din diverse motive

Acces la personal experimentat și bine pregătit în domeniu. Vom folosi toată experiența acumulată pentru ca dumneavoastră să beneficiați de servicii adaptate activității desfășurate de compania pe care o conduceți. Ne asumăm răspunderea totală pentru serviciile oferite astfel încât documentele și rapoartele pe care le veți primi vor fi riguros întocmite